13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

ZSOiT w Wojkowicach zgłosił akces do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”, którego organizatorami są m. in. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w pokazie filmu „Nie zabierajcie mamy” o internowanych działaczkach Solidarności, w przygotowaniu szkolnego miejsca patriotyczno – historycznego „40 lat po stanie wojennym” oraz w lekcjach historii, poświęconych wydarzeniom z lat 1981-83. Uczennica klasy IV TAK Amelia Misztela wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”. Ostatnim elementem projektu będzie zaprezentowanie w murach szkoły wystawy IPN „Stan wojenny 1981-83”.

Stan wojenny w Polsce wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tysięcy osób związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Władze komunistyczne zakazały manifestacji, strajków i wszelkich akcji protestacyjnych. Od 22.00 do 6.00 wprowadzona została godzina milicyjna. Przerwano łączność telefoniczną, wszystkie przesyłki pocztowe objęte były cenzurą. Tymczasowo zakazano działalności organizacjom społecznym, w tym związkom zawodowym. Nadawano tylko jeden program telewizyjny i radiowy, zatrzymano wydawanie większości pism. Atmosferę grozy potęgowały czołgi, opancerzone transportery i wojskowe patrole na ulicach miast. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Zdławił on jednak nastrój euforii społecznej po okresie zapoczątkowanym przez powstanie „Solidarności”. Jednak nie na długo, kilka lat później reżim komunistyczny w Polsce upadł.

GALERIA
Skip to content