Poczet sztandarowy ZSOiT w Wojkowicach podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Powiatu Będzińskiego.

Skip to content