Alyona Kononenko

alyona1516I am Ukrainian girl from far East Ukraine and now I came to Poland to start my EVS. Last year I have graduated pedagogical university in the field of English/German philology. Languages are one of my biggest passions. While studying I decided to participate in student exchange program Camp America. My American Dream came true and since that time I became more eager to explore and try new things. My exploration of Europe started two years ago, when I visited Germany, Poland and Hungary. That time I felt in love with Poland and so I am here.

On my final year of university I was sure that I want to come to Poland, just needed to find the way. EVS looked like a perfect choice. I hesitated a little because everything was too good, conditions, work. Simply I could not believe that it so easy to go wherever you want and do what you like. To find the project was pretty difficult task, the database is huge but you need to find exactly your place. When I noticed an offer from Schuman foundation I knew already that I am going to enjoy my volunteering and staying in Poland. Working in school suits me perfectly. In October I have started nine month internship in the Complex of Schools in Wojkowice and I enjoy every day of my volunteering. Working in school is very challenging and engaging at the same time, because every time you have to invent something new and be creative. With my Spanish friend we are working in primary and high school, leading presentations and workshops, helping students to improve their English speaking skills. Only two month passed when the project started but for me it seems to be lifetime’s experience.

Jestem ukraińską dziewczyną z dalekiej Wschodniej Ukrainy i teraz przyjechałam do Polski, aby rozpocząć mój EVS. W zeszłym roku ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny na wydziale filologii angielskiej i niemieckiej. Języki są moją największą pasją. Podczas studiów zdecydowałam się na uczestnictwo w programie wymiany studenckiej Camp America. Mój amerykański sen spełnił się      i od tej chwili z coraz większą ochotą badałam i odkrywałam nowe rzeczy. Moje odkrywanie Europy rozpoczęło się dwa lata temu kiedy odwiedziłam Niemcy, Polskę i Węgry. Wtedy zakochałam się      w Polsce i dlatego jestem tutaj.

Podczas ostatniego roku moich studiów byłam pewna, że chcę przyjechać do Polski, musiałam tylko znaleźć sposób. EVS wyglądał na doskonały wybór. Wahałam się trochę ponieważ wszystko wyglądało zbyt dobrze: warunki, praca. Po prostu nie mogłam uwierzyć, że jest tak łatwo pojechać gdzie chcesz i robić co chcesz. Znalezienie projektu było dosyć trudnym zadaniem, baza danych jest ogromna, ale musisz znaleźć swoje dokładne miejsce. Kiedy zauważyłam ofertę Fundacji Szumana wiedziałam, że praca wolontariusza i pobyt w Polsce będą mi się podobały. Praca w szkole jest dla mnie idealna. W październiku rozpoczęłam swój dziewięciomiesięczny pobyt w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach i cieszę się z każdego dnia bycia wolontariuszką. Praca w szkole jest wymagająca i ujmująca zarazem, ponieważ każdego dnia musisz wymyślić coś nowego i być kreatywnym. Z moją hiszpańską przyjaciółką pracujemy w szkole podstawowej i średniej, prowadzimy prezentacje i warsztaty, pomagamy uczniom ulepszyć ich umiejętności z języka angielskiego. Minęły dopiero dwa miesiące projektu, ale dla mnie one wydają się być doświadczeniem życia.

Skip to content