Audiowizualny projekt o świadomości ekologicznej dla uczniów szkół średnich

„Audiovisual project for environmental awareness to students in High Schools”
w ramach programu Comenius rozpoczęty na dobre!!!

 

Nauczycielki naszej szkoły: p. Anna Gajdka  i p. Bożena Gwóźdźwzięły udział w  pierwszym roboczym spotkaniu w ramach projektu Comenius, które miało miejsce w szkole koordynującej działania – Instituto de Educacion Secundaria Vega de Mar w Marbelli z Hiszpanii. Obecni byli tam również nauczyciele ze szkoły z Włoch – Instituto d’Instruzione Superiore Pietradefusi – sede associata Liceo Classico w Pietradefusi oraz z Belgii – Berkenboom Humaniora w  Sint Niklaas. Po niezwykle ciepłym przyjęciu w auli szkoły rozpoczęły się prace dotyczące ostatecznych szczegółów projektu. Wybrane zostały konkretne technologie, którymi będą posługiwać się uczniowie tworzący filmy, spoty reklamowe, filmy dokumentalne oraz wywiady. Ustalono harmonogram kolejnych etapów realizacji wszystkich form audiowizualnych (pre-produkcja w rodzimych krajach,  nagrywanie materiałów na potrzeby projektu podczas wspólnych spotkań oraz post-produkcja w kraju goszczącym).

Głównym celem pracy w projekcie jest zwrócenie uwagi uczniów szkół średnich na dramatyczną sytuację środowiska naturalnego. Kolejno zajmiemy się problemem zanieczyszczenia wody (spotkanie w lutym 2014 we Włoszech), powietrza (spotkanie we wrześniu 2014), wpływu masowej turystyki na środowisko (spotkanie w listopadzie 2014 w Hiszpanii) oraz problemem  nadmiernej urbanizacji (spotkanie w kwietniu 2015 w Belgii).

Projekt ten jest potrzebny, ponieważ w ostatnich latach można zauważyć, że środowisko i zasoby naturalne naszej planety są coraz bardziej redukowane poprzez agresywną działalność ludzi.

Istnieje potrzeba edukowania młodych ludzi i budowania w nich odpowiedzialności za wzrost gospodarczy i ochronę środowiska.

Zainteresowanie uczniów projektem oraz stymulowanie ich działań w celu ochrony środowiska jest priorytetem. Współpraca z kilkoma krajami Europy z pewnością pomoże w osiągnięciu wspólnych celów.

Uczniowie będą mieli możliwość poczuć się członkami wielkiej społeczności – Unii Europejskiej. Będą świadomi faktu, że docenianie i ochrona środowiska naturalnego jest wspólnym problemem krajów członkowskich Unii i reszty świata.

Komunikowanie się w języku obcym to dla nich okazja na wykorzystanie wiedzy zdobytej w szkole w konkretnych sytuacjach życiowych.

Uczniowie będą się porozumiewać przez Internet, a platforma komunikacji internetowej (e-twinning) i strona projektu będą używane do prezentacji osiągnięć projektu i do dzielenia się doświadczeniami.

Realizując zadania projektowe,  uczestnicy będą mogli ćwiczyć i rozwijać znajomość języka angielskiego, który jest wiodącym językiem projektu.
Grupa uczniów pracująca w projekcie już w najbliższych dniach rozpocznie przygotowania do wizyty we Włoszech. Konieczne będzie przeanalizowanie sytuacji zanieczyszczenia wody w naszym kraju, zestawienie największych problemów związanych z wodą pitną oraz perspektywami na przyszłość.
 

GALERIA

Więcej w dziale:
COMENIUS