Bezpieczne ferie 2019

Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w okresie  od 11 stycznia 2019r. do 25lutego 2019r.zostały opracowane Zalecenia w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji”Bezpieczne ferie 2019″dostępne na  stronie Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach http://www.katowice.uw.gov.pl