Clube Europe – spotkanie uczniów z Francji, Rumunii i Polski

W dniach 15-21 listopada członkowie Klubu Integracji Europejskiej wzięli udział w warsztatach przeznaczonych dla Szkolnych Klubów Europejskich,  odbyły się one nad malowniczym jeziorem w Poraju. Oprócz wojkowickiego KIE przybyli tu uczniowie z rumuńskiej Brajli oraz dwa kluby z Paryża. Koordynatorem projektu, finansowanego w ramach programu Erasmus + , była Polska Fundacja im. R. Schumana w Warszawie.

W ramach spotkań poznaliśmy ofertę  klubów, w tym   europejskie inicjatywy skierowane do młodych ludzi, takie jak wolontariat i programy lokalne proponowane przez Europejski Korpus Solidarności, wymianę młodzieży oraz Discover EU. Staraliśmy się określić główne wyzwania, przed którymi stoją Kluby Europejskie. Mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę o UE w Europejskim  Bingo. Jeden z dni warsztatowych poświęcony był poszerzeniu naszej wiedzy o Parlamencie Europejskim, jego roli, funkcjonowaniu, wyborze posłów. Analizowaliśmy pracę przedstawicieli do PE. Przedostatni dzień poświęcony był aktywnościom w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, a rozpoczął się wizytą w  szkole, gdzie debatowaliśmy o świadomej konsumpcji. Nasi partnerzy z Rumunii i Francji mogli poznać nasze środowisko. Po południu ruszyliśmy do Katowic, gdzie braliśmy udział w grze miejskiej z punktami w Europe Direct, natomiast w Centrum Informacji Turystycznej mieliśmy możliwość poznania szczegółów zbliżającego się szczytu klimatycznego. W Galerii Katowickiej prowadziliśmy wywiady wśród klientów na temat świadomych zakupów. W ostatni dzień planowaliśmy lokalną działalność klubów europejskich np. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień Pamięci o Holokauście, Dzień Ochrony Danych, Dzień Europy. Na zakończenie zajęć potwierdziliśmy  nowo nabyte umiejętności w Europejskim Inkubatorze „Youth Leaders”, za pomocą narzędzia Youthpassu, nie bez znaczenia było w tym miejscu uwzględnienie kompetencji kluczowych. Podczas spotkania w Poraju udało nam się znaleźć chwilę, żeby podziwiać urokliwe zamki w Mirowie i Bobolicach. Nasi zagraniczni partnerzy byli nimi zauroczeni.

Oprócz zdobycia sporego zasobu wiedzy , nawiązaliśmy mnóstwo nowych znajomości, które mamy nadzieję będą wykorzystywane w kolejnych projektach edukacyjnych. Warsztaty uświadomiły nam, że mamy bardzo zbliżone zainteresowania. Chcielibyśmy dalszym ciągu  poznawać tematykę międzynarodową, ale również kontaktować się ze sobą przez portale społecznościowe. Mamy nadzieję, że takie spotkania pozwolą nam pozbyć się uprzedzeń i stereotypów funkcjonujących we współczesnej Europie.

GALERIA
KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ