Ćwiczenia poligonowe klasy II c pożarniczej – ratownictwo drogowe

Zajęcia terenowe dla uczniów klasy II c o kierunku pożarniczym, odbyły się na terenie złomowiska samochodowego 29 marca 2012r. i obejmowały praktyczne ćwiczenia w posługiwaniu się sprzętem hydraulicznym oraz ćwiczenia w taktyce akcji ratowniczych podczas wypadków i katastrof drogowych.
Młodzi adepci sztuki pożarniczej mogli ćwiczyć elementy ratownictwa drogowego, mając do dyspozycji sprzęt OSP w Wojkowicach –Żychcicach, taki jak: nożyce hydrauliczne, rozpierak kolumnowy, rozpierak ramieniowy, wchodzące w skład zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, dzięki którym było możliwe sprawne przeprowadzenie zajęć poligonowych, w szczególności członkom OSP w Wojkowicach-Żychcicach: Panu Naczelnikowi Marcinowi Kulawikowi oraz właścicielom złomowiska samochodowego w Wojkowicach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 


 


Zajęcia poligonowe odbyły się dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. środków projektu "Przez edukację do dobrej przyszłości" (Priorytet 9.1.2. POKL).
 

GALERIA

Więcej w dziale:
KLASA POŻARNICZA