Dla Kandydatów

PO GIMNAZJUM
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dnia 13 maja rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie dokonuje się na stronie www.slaskie.edu.com.pl.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

 Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

  1.  Informacje – wybranie z listy miejscowości i nazwy gimnazjum macierzystego
  2.  Dane osobowe– uzupełnienie swoich danych osobowych
  • Podanie adresu email jest niezbędne, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła
  1.  Dane rodziców – uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
  2.  Preferencje-wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
  3.  Drukowanie wniosku -wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w ostatnim kroku  (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół.

Uwaga! Istnieje możliwość rejestracji kandydata na platformie naborowew w szkole pierwszego wyboru (szkoła wybrana na miejscu pierwszym) po uprzednim ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną za elektroniczny nabór w szkole ponadgimnazjalnej.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – PO GIMNAZJUM

PREZENTACJA KLAS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

pozarn1415KIERUNEK POŻARNICZO-RATOWNICZY pilic1415KIERUNEK POLICYJNO-PRAWNY

kultur21718KIERUNEK PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY

OFERTA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
geodet1516TECHNIK GEODETA SONY DSCTECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

lotnik 1

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – PO GIMNAZJUM
ULOTKA PROMOCYJNA