Dni Otwarte dla kandydatów do klasy policyjno – prawnej

29 marca 2012r. ponad 140 gimnazjalistów wzięło udział w Dniu Otwartym Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach dla kandydatów do klasy pierwszej o kierunku policyjno – prawnym.

Zgodnie z założeniem organizatorów Dnia  Otwartego kandydaci do LO w Wojkowicach mogli poznać sposób realizacji treści programowych przygotowujących do służby w policji już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, którym zaproponowano udział w trzech rodzajach zajęć. Pierwszym z nich była prezentacja programu nauczania w klasach o kierunku policyjno – prawnym przedstawiona przez uczennice klasy II a.  W tej samej części zasady rekrutacji do służby w policji omówili najlepsi specjaliści z tego zakresu – pracownicy dydaktyczni Szkoły Policji Katowicach, która objęła LO w Wojkowicach Umową Patronacką. Prezentacja uzbrojenia policjantów w postaci pistoletów P-64, P-83, P-99 Walther i Glock, broni maszynowej i gładkolufowej jak również wyposażenia specjalnego (kuloodpornego), omówienie zasad posługiwania się tą bronią oraz przebieg szkolenia strzeleckiego wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie uczestniczącej w zajęciach młodzieży gimnazjalnej.

Następnym modułem był uczniowski pokaz technik prewencji przygotowany pod  kierunkiem instruktora, jednocześnie nauczyciela LO w Wojkowicach pana Krzysztofa Pabijana. Podczas prowadzonych zajęć instruktor taktyki i techniki interwencji zaprezentował środki przymusu bezpośredniego używane przez policjantów podczas służby. Następnie uczniowie klasy o kierunku policyjnym wykonali ćwiczenia demonstrujące wykorzystanie pałki wielofunkcyjnej typu Tonfa oraz kajdanek służbowych, po czym kilku gimnazjalistów mogło przećwiczyć te elementy.  Przedstawiono także wyposażenie policjanta w sprzęt PZ obowiązujący przy zabezpieczaniu imprez masowych. Po prezentacji wybrany uczeń gimnazjum, ubierając elementy ochronne, miał możliwość poczuć się jak prawdziwy policjant z oddziałów prewencji.

Dopełnieniem informacji na temat różnych aspektów pracy policji stały się zajęcia z zakresu technik kryminalistycznych prowadzone przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, technika kryminalistyki – pana Roberta Grochowinę.
 
W drugiej części Dnia Otwartego odbyły się pokazy zorganizowane na boisku szkolnym.
Szkolna drużyna zaprezentowała swoje umiejętności w zakresie musztry, a policjanci z Miejskiej Komendy Policji w Piekarach Śląskich – przewodnicy psów służbowych  wprowadzili uczestników zajęć w zasady tresury ich czworonożnych podopiecznych. Ten emocjonujący pokaz uświadomił obecnym, dlaczego wprowadzenie psa służbowego do akcji policyjnej równa się z użyciem broni palnej.

Organizatorzy Dnia Otwartego bardzo gorąco dziękują za pomoc w realizacji programu tego przedsięwzięcia edukacyjnego ekspertom i instytucjom współpracującym z naszą a szkołą:

Szkole Policji w Katowicach, Powiatowej Komendzie Policji w Będzinie, Komisariatowi Policji w Będzinie, Miejskiej Komendzie Policji w Piekarach Śląskich.  

 

GALERIA
Więcej w dziale:
KLASA POLICYJNO-PRAWNA