Dni Otwarte dla kandydatów do klasy pożarniczej

W ostatni piątek tj. 30 marca 2012r. blisko 80 kandydatów do klasy pożarniczej LO w Wojkowicach wzięło udział w zorganizowanym przez szkołę Dniu Otwartym dla tego kierunku.

Program spotkania obejmował prezentację programu przygotowania zawodowego w klasie  przyszłych strażaków oraz omówienie zasad rekrutacji do służby w PSP.
Gimnazjaliści spotkali się z zawodowym strażakiem st. kpt. Rafałem Kocotem z PSP w Bytomiu, który systematycznie współpracuje ze klasami pożarniczymi w naszej szkole oraz p. Rafałem Konarskim – także zawodowym strażakiem i jednocześnie trenerem Sekcji Nurkowej utworzonej   w LO w Wojkowicach. Dopełnieniem tego modułu programu stała się ,,Wystrzałowa lekcja fizyko – chemii”. Przygotowanie do służby w straży pożarnej na poziomie wykształcenia ogólnego wymaga bowiem dobrej znajomości tych dziedzin wiedzy. Jest to też zapowiedź zajęć kierunkowych realizowanych poza szkołą. Od nowego roku szkolnego uczniowie klasy pierwszej będą bowiem uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych np. w specjalistycznych pracowniach spalania w CS PSP w Częstochowie. Ponadto Gimnazjaliści mogli wziąć udział w ćwiczeniach        z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W drugiej części Dnia Otwartego kandydaci do szkoły mogli zobaczyć, jaki jest poziom wyszkolenia uczniów klasy IIc. Pokaz musztry w wykonaniu  tej szkolnej drużyny przekonał Gimnazjalistów, że samodyscyplina, systematyczne ćwiczenia i koleżeństwo w krótkim mogą przynieść tak dobre rezultaty.

Na zakończenie Dnia Otwartego odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany także przez klasę II c pod kierunkiem opiekuna klasy kpt. Marcina Kulawika Komendanta ZM OSPRP    w Wojkowicach  i czynnego strażaka oraz p. Michała Niedbały – koordynatora kierunku pożarniczego w LO w Wojkowicach.

Bardzo dziękujemy naszym ekspertom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia edukacyjnego.

Uwaga!
Gimnazjalistów już teraz zapraszamy do udziału w lekcji muzealnej w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Szczegóły wyjazdu już wkrótce na szkolnej stronie internetowej…

Warto pamiętać,
że klasy pożarnicze LO w Wojkowicach zostały objęte patronatem przez Powiatową Komendę PSP w Będzinie. Udział uczniów klas pożarniczych – jednocześnie członków Młodzieżowej Drużyny OSP w Wojkowicach –  Żychciach w zajęciach w CS PSP w Częstochowie reguluje Porozumienie o współpracy.


GALERIA

 

Więcej w dziale:
KLASA POŻARNICZA