Dodatkowe zajęcia w ramach Programu

Zadanie ma na celu przygotowanie uczniów klas ukierunkowanych zawodowo – pożarniczej i policyjnej do podjęcia w przyszłości pracy w charakterze policjanta, prawnika i pożarnika. W ramach zadania organizowanych będzie szereg szkoleń, których celem jest wyposażenie ich uczestników w wiedzę i umiejętności wymagane w tych zawodach.

Kierunek pożarniczy:

  • Szkolenie z zakresu ochrony p.poż., organizacji i sposobów działania OSP oraz PSP, profilaktyki poż. z elementami wiedzy na temat ratownictwa medycz. 12ucz./2h/tydz
  • Wyjazdowe szkolenie z zakresu pierw. pomocy przedmedycz. 12ucz./8h/rok Uczn. zostanie zapewniony dojazd i poczęstunek.
  • Wyjazdowe warsztaty tematyczne 17x8h/12ucz. Uczn. zostanie zapewniony dojazd i poczęstunek.
  • Zakup mundurów dla uczn.– 12 sztuk/rok 
Skip to content