uf33

Drugi wyjazd projektowy do Wrocławia

12 kwietnia, młodzież naszej szkoły wzięła udział w kolejnym wyjeździe edukacyjnym w ramach Projektu Akademia Kreatywności i Kompetencji w Powiecie Będzińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Celem wycieczki do Hydropolis we Wrocławiu było pokazanie uczniom praktycznego aspektu zdobywanej wiedzy z zakresu tematyki przyrodniczo-matematycznej, podniesienie motywacji uczniów do pogłębiania wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Wrocławskie Hydropolis to unikalne w skali kraju centrum wiedzy o wodzie, które oferuje interaktywną wystawę poświęconą „substancji życia”, opracowaną w oparciu o najnowsze technologie. Wystawa pozwoliła uczniom zgłębić wiedzę z zakresu ekologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii jak również historii, kultury i sztuki w 8 strefach tematycznych:

  1. Planeta wody (narodziny ziemi i wody)
  2. Głębiny (głębiny oceaniczne oraz życie, które się tam rozwinęło)
  3. Ocean życia (życie tętniące w oceanach na przykładzie rekinów i ławicy tuńczyków)
  4. Strefa relaksu (ogród jako przestrzeń odpoczynku i nowych doznań)
  5. Człowiek i woda (znaczenie wody dla człowieka w sensie biologicznym, fizycznym i metafizycznym)
  6. Historia inżynierii wodnej (historyczne wynalazki i rozwiązania inżynieryjne)
  7. Miasto i woda (współczesne systemy zarządzania wodą w największych miastach)
  8. Stany wody (atlas chmur, multimedialna prezentacja obiegu wody w przyrodzie i kinetyczna rzeźba, dzięki której każdy może stworzyć własną burzę).

Odwiedzając Wrocław, skorzystaliśmy z możliwości obejrzenia kilku ciekawych miejsc w tym pięknym mieście – starówki o ciekawej zabudowie, ratusza, budynków i kościoła Uniwersytetu Wrocławskiego,  Ostrowa Tumskiego ze słynnym Mostem Tumskim oraz Archikatedrą św. Jana Chrzciciela. Nasz drugi wyjazd w ramach projektu dostarczył uczniom oraz opiekunom wielu nowych wrażeń i doświadczeń.

                                                                                                                  Bożena Gwóźdź

GALERIA