Drużyna ZSOiT w Wojkowicach na podium w VII Turnieju Musztry

W piękny, słoneczny dzień 20 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbył się VII Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Były to eliminacje województwa śląskiego do turnieju ogólnopolskiego.
Celem Turnieju jest popularyzowanie musztry, jako elementu przygotowującego uczniów do służby w resortach mundurowych. Szkolenie w zakresie musztry przynosi wiele korzyści wychowawczych, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie, uczniowie podnoszą sprawność fizyczną i wzmacniają odporność psychiczną. Musztra uczy dyscypliny, współdziałania, szacunku dla dowódcy i wytrwałości.
Organizatorami tegorocznego Turnieju byli: Śląski Kurator Oświaty, Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie i Dyrektor Zespołu Szkół w Wojkowicach. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Będzińskiego oraz Burmistrza Wojkowic. Organizacjami wspierającymi były: Szkoła Policji w Katowicach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.
Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry przeprowadziła Komisja Oceniająca w składzie: st. wizytator Wacław Wójcik- Kuratorium Oświaty w Katowicach, pułkownik Ryszard Kasprzyk Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, mjr Ryszard Trefon, przedstawiciel Zakładu Karnego w Wojkowicach (przewodniczący), podkom. Marcin Sądek ze Szkoły Policji w Katowicach, podkom. Paweł Łotocki z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, mjr Bartosz Kwitowski przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie oraz mł. kap. Tomasz Wróbel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.
Ocenianiu podlegały następujące kategorie: program obowiązkowy obejmujący umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP oraz program dowolny, czyli pokaz musztry paradnej. Ocenie podległy także umiejętności dowódcy drużyny oraz poszczególnych kadetów w musztrze indywidualnej.
W tym roku puchary, dyplomy, medale i nagrody wręczali Renata Zmarzlińska-Kulik- Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego, Tomasz Szczerba- Burmistrz Miasta Wojkowice, Grzegorz Wnuk- zastępca dyrektora sosnowieckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, st. wizytator Wacław Wójcik z Kuratorium Oświaty w Katowicach, pułkownik Ryszard Kasprzyk Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, nadkom. Marcin Kaszuba- Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach, mjr Bartosz Kwitowski Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie, Natalia Ulanowicz i Jakub Kopyta, przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach.
Pokazy musztry stały na najwyższym poziomie, a rywalizacja o najwyższe laury była niezwykle zacięta. Wielkie podziękowania nalezą się p. dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom LO w Wojkowicach, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia. Gratulacje składamy także naszej drużynie, która zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz Katarzynie Kowal, uczennicy klasy III b za wywalczenie srebrnego medalu w klasyfikacji najlepszy dowódca.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Kategoria Najlepsza Drużyna

I miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach

II miejsce ZSOiT im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach

III miejsce ZS nr 3 im. S. Wyspiańskiego Jastrzębie- Zdrój

IV miejsce XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

V miejsce VII Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu

Kategoria Musztra Paradna

I miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach

II miejsce ZSOiT im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach

III miejsce ZS nr 3 im. S. Wyspiańskiego Jastrzębie- Zdrój

Kategoria najlepszy dowódca

I miejsce Anna Breguła Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach

II miejsce Katarzyna Kowal ZSOiT im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach

III miejsce Kamila Wolańska XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

Kategoria musztra indywidualna

I miejsce Mateusz Domin Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach

II miejsce Oskar Patacz XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

III miejsce Eryk Potocki VII Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu

Wszystkim Uczestnikom i Nagrodzonym GRATULUJEMY i zapraszamy w przyszłym roku.

Bartłomiej Czyż

GALERIA
TURNIEJ MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH
Skip to content