Dyskusyjny Klub Książki

pn4 pn1 pn3

Virginia Woolf powiedziała: ,,Literatura nie jest niczyją prywatną własnością, literatura należy do wszystkich. Wkraczajmy więc na ten teren swobodnie, bez strachu i znajdźmy drogę dla siebie”.

Dyskusyjny Klub Książki powstał trochę na przekór stereotypom. Jeden z nich dotyczy niechęci młodzieży do czytania. Nie jest to prawda, ponieważ widok czytających uczniów w środkach komunikacji, czy na naszych, szkolnych korytarzach jest dość powszechny. Apetyt na czytanie wśród młodzieży spowodował, że Samorząd Uczniowski postanowił założyć Dyskusyjny Klub Książki. Jego działanie będzie skupione wokół książek i problematyki czytania.Wybór książek, o których będziemy rozmawiać jest dowolny. Nie zakładamy rocznego planu, który musimy zrealizować, co daje nam poczucie swobody. Nasze spotkania mają formułę kawiarni literackiej – podczas wymiany doświadczeń czytelniczych towarzyszą nam pysze ciasto gorącą kawa lub herbata.

Mamy nadzieję, że Dyskusyjny Klub Książki w naszej szkole stanie się miejscem prezentowania pasji czytelniczej i przekazywania jej innym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników książek na nasze spotkania.

Ewa Koścień- opiekun SU oraz  miłośnicy czytania: Angelika Nowak, Kamila Drożdż, Kasia Śmierzchalska, Paulina Tylus, Krystian Moś, Ania Kiljańska, Ewa Łopanowska, Natalia Sekuła, Patrycja Pezda.