Egzamin zawodowy

Letnia sesja egzaminacyjna, potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie rozpoczęła się 22 czerwca 2020 roku, w naszej szkole zakończy się 30 czerwca. Do egzaminów przystąpili uczniowie z klasy 3 ltg oraz architekci z 2 ltg, kształcący się w następujących zawodach: technik architektury krajobrazu, technik geodeta oraz technik lotniskowych służb operacyjnych i pisali egzaminy z kwalifikacji: AU. 37, RL. 21, BD. 31.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są niezwykle ważne i wymagają rzetelnego przygotowania.
Część pisemna egzaminu zawodowego to test wyboru, w którym próg zaliczenia wynosi 50 procent poprawnych odpowiedzi. Część praktyczna obejmuje natomiast wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji, w tym przypadku próg zaliczenia to 75 procent poprawnych odpowiedzi.
W poniedziałek 22 czerwca zdający zmagali się z zadaniami w części praktycznej – dokumentacją. 23 czerwca odbyła się część pisemna – teoretyczna, a przed naszymi uczniami jeszcze część praktyczna – wykonanie.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Bożena Łabacz

GALERIA
Skip to content