Gazetka szkolna

„BIG, czyli Bardzo Interesująca Gazetka”

GAZETKA SZKOLNA DO POBRANIA W FORMACIE PDF
pn1 pn4 pn2

Redaktor naczelny:               Ewa Koścień- opiekun SU LO i TAK

Skład szkolnej redakcji:       Paulina Krygiel – redaktor prowadząca

Karolina Mazur

Weronika Krzykawska

Weronika Sadowska

Katarzyna Wójcik

Paulina Korza

,,BIG”  jest kontynuacją wydawanej w ubiegłych latach gazetki szkolnej na platformie Junior Media. Zdobywaliśmy wówczas nagrody za zredagowanie najładniejszej i najciekawszej gazetki. Nasz magazyn został wówczas wydrukowany w profesjonalnej drukarni ,,Dziennika Zachodniego”. Uczestniczyliśmy w wielu warsztatach dziennikarskich, m. in. w Chorzowie i kilkakrotnie w redakcji dzienników regionalnych Polska Press.

JUNIOR MEDIA to edukacyjny projekt dzienników regionalnych, skierowany do uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest przybliżenie młodzieży świata mediów oraz udostępnienie szkołom i placówkom kulturalno – oświatowym narzędzia do tworzenia gazetek.

Serdecznie zapraszamy do lektury, a wszelkie uwagi sugestie i pomysły prosimy kierować do redakcji szkolnej gazetki.