Gratulujemy olimpijczykom

W obecnym roku szkolny po raz kolejny nasza szkoła miała liczną  reprezentację na XLV Olimpiadzie Geograficznej. Tym razem reprezentowali nas uczniowie klasy III TAK: Anna Kiljańska, Paulina Olchawa, Patrycja Pezda, Michał Słania oraz Bartosz Swoboda.   
Ich olimpijskie zmagania rozpoczęły się już w czerwcu, kiedy to poznali tematy pierwszego etapu i dokonali wyboru jednego z nich. Wybór był trudny, jednak przy niewielkiej pomocy opiekuna uczniowie dokonali wyboru spośród następujących tematów:
Temat A. Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w wybranej gminie.
Temat B. Porównanie dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów – fragmentów jednostek fizycznogeograficznych.
Temat C. Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w wybranej gminie.
Temat D. Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej.
Ania i Bartek postanowili skupić się na eksploatacji surowców mineralnych, Ania w okolicach Dąbrowy Górniczej, a Bartek w rejonie Piekar Śląskich. Paulina postanowiła zagłębić się w analizę fizjogeografii okolic Garbu Tarnogórskiego, a Patrycja zajęła się organizacją wycieczki geobotanicznej. Michał analizował dostępność komunikacyjną gminy Mierzęcice.
W czasie wakacji , uczestnicy olimpiady gromadzili wszelkiego rodzaju materiały dotyczące swoich tematów, wykonywali niezbędne zdjęcia i zapoznawali się z dostępną literaturą.
Aby przejść do następnego etapu należało uzyskać 75 punktów na 100 możliwych. Komisja brała pod uwagę takie elementy jak poprawność merytoryczna pracy, pomysłowość, właściwy dobór elementów pracy, wkład własny ucznia,  jakość elementów graficznych
i tabelarycznych. Po ciężkiej pracy nasi olimpijczycy stworzyli wysoko ocenione przez komisję opracowania, dzięki czemu niemal wszyscy zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XLV Olimpiady Geograficznej.
Nasi olimpijczycy rozpoczęli intensywne przygotowania do zawodów II stopnia, które już na początku lutego odbędą się na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu.
Gratulujemy awansu do kolejnego etapu Olimpiady Geograficznej i mocno trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Powodzenia 🙂

dooddaniasmoknowy2b