I Powiatowy Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach organizuje I Powiatowy Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – Czytam, więc jestem pod Patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca na pracę literacką lub plastyczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego.

 Tematyka konkursu świetnie wpisuje się zarówno w propagowanie idei czytelnictwa wśród młodzieży, jak i szeroko rozumianej edukacji polonistycznej oraz sprzyja działaniom wychowawczym.

Prace plastyczne i literackie należy przysyłać w terminie do 20 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: blabacz@lowojkowice.eu

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Bożena Łabacz
koordynatorka konkursu „Czytam, więc jestem”

REGULAMIN KONKURSU ZGODA NA UCZESTNICTWO I PRZETWARZANIE

Skip to content