I Ty możesz uratować ludzkie życie!

15 i 17 grudnia 2015r. uczniowie ZSOiT w Wojkowicach wzięli udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonym przez ratowników medycznych Szkoły Ratownictwa Medycznego, która działa przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym  w Katowicach.

O tym jak ważna jest każda minuta, gdy w grę wchodzi ratowanie życia nie trzeba nikogo przekonywać, od pierwszej pomocy udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, często zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowania w leczeniu.

Nasi uczniowie zapoznali się z podstawowymi procedurami ratowniczymi, przede wszystkim tzw. „łańcuchem przeżycia”, a później ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) oraz użycie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Wszyscy uczestnicy szkolenia uzyskali certyfikat honorowany w krajach UE, a zdobyta wiedza uprawnia ich do profesjonalnego udzielania pomocy poszkodowanym.

Bożena Łabacz, Marek Szałas

GALERIA
KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA      KLASA POLICYJNA

 

Skip to content