IV Wojewódzki Turniej Musztry w Wojkowicach

29 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Wojkowicach odbył się IV Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Były to eliminacje województwa śląskiego do turnieju ogólnopolskiego, który odbędzie się w Tarnowie 6-7 czerwca 2015r.
Organizatorami Turnieju byli: Śląski Kurator Oświaty, Komendant Szkoły Policji w Katowicach,Komendant Powiatowy Policji w Będzinie i Dyrektor Zespołu Szkół w Wojkowicach. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Będzińskiego oraz Burmistrza Wojkowic.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Wicestarosta Będziński Emil Bystrowski, Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie mł. insp. Ryszard Skowroński, Zastępca Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia Szkoły Policji w Katowicach nadkom. Adrian Wasik.
Założeniem Turnieju jest spopularyzowanie musztry jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do służby w resortach mundurowych. Ważnym celem Turnieju jest też integracja środowisk szkolnych, w których powstały klasy mundurowe oraz promocja służb mundurowych. Szkolenie w zakresie musztry w szkołach ponadgimnazjalnych przynosi także wiele korzyści wychowawczych, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie. Musztra uczy dyscypliny, współdziałania, szacunku dla dowódcy, wytrwałości, szacunku do munduru i służby, która nie jest pospolitym zawodem, ale wiąże się z wypełnianiem ważnej i niezbędnej – z punktu widzenia jakości życia społecznego – misji.
Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry przeprowadziła Komisja Oceniająca w składzie: st. wizytator Wacław Wójcik- Kuratorium Oświaty w Katowicach (przewodniczący), nadkom. Tomasz Wrzesień – przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach, pułkownik Ryszard Kasprzyk-  Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, kpt. Zbigniew Gnacik – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, kpt. Jacek Łukasik- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie  
Ocenianiu podlegały następujące kategorie: Program Obowiązkowy – konkurencja polega na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP oraz „Program Dowolny” – polegający na wykonaniu pokazu opartego o zakres musztry paradnej. Ocenie podlegał także dowódca oraz pojedynczy uczeń w musztrze indywidualnej.
W rozgrywkach uczestniczyło 12 drużyn z województwa śląskiego. Tegoroczny turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, poziom wyszkolenia reprezentacji szkół budził uznanie specjalistów zasiadających w Komisji Oceniającej oraz zgromadzonej publiczności, a rywalizacja o najwyższe laury była niezwykle zacięta.
Wielkie podziękowania nalezą się p. dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom LO w Wojkowicach, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia. Gratulacje składamy także naszym dwóm drużynom, które zajęły odpowiednio: klasa policyjna czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, klasa pożarnicza siódme.

Klasyfikacja generalna:

Zwycięska drużyna:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach

Kolejne miejsca:
2. ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
3. XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
4. ZSOiT w Wojkowicach (klasa policyjna)
5. II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie
6.ZSO nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej (klasa policyjna)
7. ZSOiT w Wojkowicach (klasa pożarnicza)
8. VII Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu
9. ZSO nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej (klasa wojskowa)
10. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie(klasa policyjna)
11. ZS nr 3 Jastrzębie- Zdrój
12. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie (klasa pożarnicza)

Kategoria Musztra Paradna:
I miejsce ZespółSzkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach
II miejsce ex aequo ZSOiT w Wojkowicach (klasa policyjna),
II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie,
ZSO nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej (klasa policyjna)

Kategoria najlepszy dowódca:
I miejsce ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
II miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach
III miejsce ZSOiT w Wojkowicach (klasa policyjna)

Kategoria musztra indywidualna:
I miejsce ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
II miejsce VII Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu
III miejsce XIV LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Katowicach.
  


GALERIA

Więcej w działach:
TURNIEJ MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

KLASA POLICYJNA  |  KLASA POŻARNICZA

Skip to content