Jak zostać policjantem?…czyli wszystko o postępowaniu rekrutacyjnym do Policji

Na pytanie: jak zostać policjantem rzeczowo i bardzo szczegółowo uczniom klas programowo najwyższym o kierunku policyjno – prawnym LO w Wojkowicach odpowiadał pracownik dydaktyczny– starszy wykładowca  Wydziału Metodyki i Organizacji Służby Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Waldemar Michoń. Zajęcia odbyły się 20 grudnia 2012r. i spotkały się
z żywym zainteresowaniem uczniów. Stało się tak dlatego, ponieważ zasady rekrutacji do Policji to temat nr 1 wśród uczniów klas o kierunku policyjno – prawnym LO w Wojkowicach, którzy chcieliby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym w jednym z możliwych etapów: albo niezwłocznie po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, albo dopiero po  ukończeniu wyższej uczelni.
 
Tegoroczni Maturzyści z klas policyjno – prawnych już wiedzą, że interesujący ich proces  rekrutacji jest wieloetapowy i wymaga dobrego przygotowania merytorycznego połączonego
z wysokim stopniem sprawności fizycznej, a także predyspozycjami psychofizycznymi
do wykonywania zawodu policjanta.
Nasza  szkoła stawia sobie za cel, aby w jak najwyższym stopniu przygotować uczniów do tego zadania. Symulacje psychologiczne, ugruntowywanie wiadomości niezbędnych do pozytywnego zdania testu z wiedzy ogólnej, szkolenie elementów, na które składa się tor sprawnościowy oraz  znajomość zasad obowiązujących w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą–  to  elementy, które należą do programu przygotowawczego i są tak realizowane,  by uczniowie mogli uzyskać jak najwyższą ilość punktów w ramach ostatniego etapu doboru do Policji  w tzw. „wywiadzie zorganizowanym”. Ważna jest też motywacja własna kandydatów do służby w Policji oraz samokształcenie. Dlatego Zainteresowanym polecamy stronę: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/.  Tutaj możecie uzyskać więcej informacji na ten temat.
Poniżej przedstawiamy też film dydaktyczny Szkoły Policji w Katowicach, ukazujący techniczne aspekty pokonania „toru sprawnościowego”, którego zaliczenie jest niezbędnym elementem procesu rekrutacji do Policji  http://www.youtube.com/watch?v=4qP8eqwagIg.
 

GALERIA

Więcej w dziale:
KLASA POLICYJNO-PRAWNA

Skip to content