Jak zostać strażakiem?

25 marca 2011r., podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie klasy pierwszej o kierunku pożarniczym oraz gimnazjaliści, zainteresowani kontynuacją nauki w naszym Liceum na kierunku pożarniczym wzięli udział w lekcji poglądowej polegającej na zapoznaniu z funkcjonowaniem i organizacją szkoły poprzez pokaz filmu o CS PSP, a także prelekcję st. kpt. mgr Piotra Zdziechowskiego, zastępcy Naczelnika Wydziału Doskonalenia Pedagogicznego.
Następnie uczestnicy zajęć poglądowych zapoznali się z z poligonowymi stanowiskami ćwiczeń działań gaśniczych, ratownictwa technicznego, stanowiskami ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wysokościowego. Ponadto mieli okazję zapoznać się z organizacją, wyposażeniem oraz procedurami ratowniczymi w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej CS PSP, mającej swoją siedzibę na terenie szkoły. Uczniowie obejrzeli funkcjonowanie stanowiska dowodzenia oraz mieli możliwość wysłuchania relacji z działań ratowniczych kadetów oraz strażaków jednostki.

Niełatwa, ale pasjonująca służba…

Młodzi adepci sztuki pożarniczej mogli się przekonać na własnej skórze, jak ciężki jest zawód strażaka. Ochotnicy mieli możliwość przebrania się w mundur bojowy oraz założenia aparatu powietrznego. Ponadto, mogli uczestniczyć w akcji gaśniczej wagonu kolejowego, pod nadzorem oraz wskazówkami praktykantów i kadry JRG.
Na koniec wizyty w JRG, strażacy urządzili pokaz ciężkiego sprzętu ratownictwa drogowego, w który wyposażona jest jednostka.

W zdobywaniu wiedzy na temat zawodu strażaka wpierają nas…

Podziękowania:

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Kulawikowi, Naczelnikowi OSP w Wojkowicach-Żychcicach, za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Realizacja lekcji poglądowej była możliwa dzięki Porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy Zespołem Szkół w Wojkowicach a CS PSP w Częstochowie oraz ogromnej życzliwości i otwartości na oczekiwania młodych strażaków pracowników Szkoły.


GALERIA

Skip to content