JESTEŚMY NAJLEPSI w Polsce! GŁÓWNA i JEDYNA NAGRODA dla ZSOiT w Wojkowicach

Właśnie zakończył się trwający od 16 września 2020 r. ogólnopolski konkurs „Szkoła z klimatem” na eko-projekty adaptacji do zmian klimatu dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Nagrodę główną 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach (woj. śląskie). Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał jeszcze pięć wyróżnień w konkursie. Do pierwszej edycji napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 125 projektów z całej Polski.

https://nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/

Zwycięski projekt przygotowany przez uczennice z Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkoła z klimatem“ zorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy planu adaptacji szkoły do zmian klimatycznych i obejmuje wszystkie istotne obszary: środowisko przyrodnicze, środowisko wodne, zagospodarowanie wód opadowych, segregację odpadów oraz poprawę stanu jakości powietrza. Główna nagroda – 100 tys. złotych pozwoli na wprowadzenie w życie innowacyjnych koncepcji naszej ekipy i transformację terenu wokół szkoły. Z dumą przedstawiamy osoby zaangażowane w powstanie projektu „Szkoła z klimatem“ – to uczennice: Martyna Bacia, Klaudia Olszyczka, Katarzyna Porada, Małgorzata Tunkiewicz, Alicja Sikora, Magdalena Wszelaka, Oliwia Gwizd, Marlena Kwak, Anna Herdzin, Natalia Flak, a nauczyciele-konsultanci, którzy otoczyli mentoringiem grupę projektową to: Przemysław Lis, Mariola Kubica, Tomasz Musiał i Krzysztof Koźmiński.

GRATULUJEMY!

Skip to content