Jubileusz 8-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych WSB w Dąbrowie Górniczej