Jubileusz 9-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i WYRÓŻNIENIE DLA NASZEJ SZKOŁY!

🔹 5 lutego uczniowie klas o kierunkach policyjno-prawnym i pożarniczym wzięli udział w uroczystej Gali jubileuszu 9-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
🔹 Nasza szkoła została wyróżniona za rozwój działalności organizacyjnej i naukowej na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
🔹 Wyróżnienie otrzymał nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i historii w ZSOiT w Wojkowicach – Pan BARTŁOMIEJ CZYŻ. Jest on autorem i realizatorem programu „Wiedza o prawie”, a zajęcia prowadzone w oparciu o ten program realizowane były jako przedmiot uzupełniający dla kierunku policyjnego. Jest nauczycielem, który koordynuje realizację wielu przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim i regionalnym, w tym: coroczny Wojewódzki Konkurs Musztry dla szkół z klasami mundurowymi, który realizowany jest we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Szkołą Policji w Katowicach, a także Komendą Powiatową Policji w Będzinie. Od wielu lat systematycznie współpracuje z Zakładem Karnym w Wojkowicach, dzięki czemu młodzież z klas o profilu policyjno-prawnym ma możliwość poznania specyfiki pracy w ramach preorientacji zawodowej. Dzięki jego działaniom młodzież o kierunku policyjno-prawnym brała udział w otwartych rozprawach Sądu Rejonowego w Będzinie, w zajęciach poglądowych w Jednostce Straży Granicznej na lotnisku Katowice – Pyrzowice, w zajęciach z zakresu wiedzy o pracy policji przeprowadzonych przez pracowników Szkoły Policji w Katowicach oraz w Komedzie Powiatowej Policji w Będzinie, w ramach praktycznych zajęć w ćwiczeniach na strzelnicy.
🔹 Złoty indeks Akademii WSB otrzymał DAWID POLAK, uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach o kierunku policyjno-prawnym. Uczeń wyróżniający się w nauce, a szczególnie w zakresie przedmiotów związanych z kształtowaniem postaw obywatelskich. Dawid od początku pobytu w szkole jest członkiem Reprezentacyjnej Szkolnej Drużyny Musztry, która wielokrotnie stała na podium Wojewódzkich Turniejów Musztry Klas Mundurowych. Jako reprezentant Drużyny Musztry wielokrotnie brał udział w pokazach musztry dla mieszkańców miasta, uczniów wojkowickich i powiatowych szkół. Jest członkiem Szkolnego Pocztu Sztandarowego, który reprezentuje szkołę na najważniejszych uroczystościach miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Ponadto przekazuje całą swoją wiedzę i umiejętności młodszym kandydatom do Szkolnej Drużyny Musztry. Aktywnie uczestniczy w warsztatach z samoobrony, bierze udział w pokazach musztry i samoobrony w ramach Dni Otwartych Szkoły. Dawid sprawdza swoją wiedzę w konkursach o pracy policji oraz zabezpieczaniu imprez masowych. Uczestniczył w przygotowaniach do debaty miejskiej „Razem Bezpieczniej – w jaki sposób zapobiegać uzależnieniom?”. W poprzednim roku szkolnym wraz z policjantami KPP w Będzinie, reprezentował klasę mundurową naszego liceum na Olimpiadzie policyjnej z okazji 100-lecia powstania Polskiej Policji Państwowej oraz w etapie wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych.
🔹 Natomiast Dominika Puka i Konrad Szymończyk wyróżnieni zostali przez Rektor Akademii WSB za aktywną działalność na rzecz bezpieczeństwa.
🔹 DOMINIKA PUKA jest uczennicą klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach o kierunku policyjno-prawnym. Jest członkinią Reprezentacyjnej Szkolnej Drużyny Musztry, z którą zdobywała laury na Wojewódzkich Turniejach Musztry Klas Mundurowych. Chętnie włącza się w społeczne akcje wolontaryjne organizowane przez szkołę i organizacje na terenie miasta Wojkowice. Aktywnie uczestniczy w akcjach promocyjnych szkoły na terenie miasta oraz ościennych miejscowości. Swoją wiedzę zdobytą na dodatkowych zajęciach w ramach lekcji „Aktywny obywatel w państwie prawa” oraz warsztatach prowadzonych przez zaprzyjaźnione Instytucje, dzieli się z innymi w ramach Dni Otwartych Szkoły.
🔹 KONRAD SZYMOŃCZYK jest uczniem klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach o kierunku pożarniczo-ratowniczym. Uczeń, który swoją pasją bycia strażakiem i umiłowaniem do pomocy, zaraża innych. Upór, współpraca w zespole, wzbudzanie szacunku i empatii doprowadziły go do pełnienia funkcji dowódcy Reprezentacyjnej Szkolnej Drużyny Musztry. Zdobył II miejsce w kategorii Musztra Indywidulana w trakcie Wojewódzkiego Konkursu Musztry Klas Mundurowych Województwa Śląskiego. Jest nieocenionym liderem wśród uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Z pokazami i szkoleniem w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej zawsze wygrywał wszelkie konkursy strażackie, a także odwiedził wraz ze swoja grupą, wszystkie szkoły na terenie Wojkowic i miejscowości ościennych, pokazując to, co potrafi najlepiej. Zawsze pokazy te wzbudzały ogromne zainteresowanie zarówno młodszych dzieci jak i młodzieży. Co roku w czasie trwania Dni Otwartych Szkoły z jego udziałem odbywał się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie wypadku samochodowego. Wraz z kolegami rozcinał samochód i udzielał pomocy poszkodowanym w nim ludziom. Konrad wraz z innymi kolegami z klasy pożarniczo-ratowniczej co roku zabezpieczali imprezy masowe na terenie ościennych gmin. 11 listopada dbał o bezpieczeństwo uczestników III Będzińskiego Biegu Niepodległości.
🔹 Podczas zdalnych uroczystości młodzież miała okazję wysłuchać wykładu gen. dyw. Wiesława Kukuły, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz uczestniczyć w warsztatach dotyczących m.in. wyzwań współczesnej kryminalistyki czy działalności Straży Pożarnej w czasie pandemii.
🔹 Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!😊
Skip to content