Kadra pedagogiczna

nauczyciele1314

 

Dyrekcja szkoły:
mgr Anna Augustyńska – Czerwińska – dyrektor szkoły
mgr inż. Monika Rachwał – wicedyrektor szkoły

Nauczyciele:

mgr Magdalena Kreczko – j. polski, wiedza o kulturze – egzaminator OKE
mgr Ewa Koścień – j. polski – egzaminator OKE
mgr Bożena Łabacz – j. polski, wiedza o kulturze – egzaminator OKE
mgr Agnieszka Mańka – j.polski, public relations  i dziennikarstwo perswazyjne – egzaminator OKE
mgr Bożena Gwóźdź – j. angielski – egzaminator OKE
mgr Joanna Poczęta – Kubik – j. angielski – egzaminator OKE
mgr Iwona Olszówka – j. angielski
mgr Anna Gajdka – j. niemiecki – egzaminator OKE
mgr Karolina Mosur – j. niemiecki – egzaminator OKE
mgr Bartłomiej Czyż – historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o prawie – egzaminator OKE
mgr Michał Niedbała – historia, profilaktyka przeciwpożarowa – egzaminator OKE
mgr Agata Wojtasińska – Sarna – biologia, przyroda – egzaminator OKE
mgr Agata Jagodzik – geografia, podstawy przedsiębiorczości, przyroda – egzaminator OKE
mgr inż. Monika Rachwał – geografia – egzaminator OKE
mgr Jolanta Wdzięczny – matematyka – egzaminator OKE
mgr Barbara Bogacz – chemia, matematyka, przyroda – egzaminator OKE
mgr Arkadiusz Sewerynek – fizyka, przyroda – egzaminator OKE
mgr Aleksandra Błaszczyk – informatyka, ekonomia w praktyce
mgr Marek Szałas – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, profilaktyka przeciwpożarowa
mgr Lidia Musiał – szkolny doradca zawodowy
mgr Mariola Koch – Wyderka – wychowanie fizyczne
mgr Radosław Rabus – wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Frandofert – wychowanie fizyczne
Krzysztof Pabijan – wychowanie fizyczne, aktywny obywatel w demokratycznym państwie prawa
Mariusz Zoń – aktywny obywatel w demokratycznym państwie prawa
kom. Marcin Kaszuba – aktywny obywatel w demokratycznym państwie prawa

Przedmioty zawodowe:
mgr inż. ogrodnik  Mariola Kubica,  studia podyplomowe historia architektury krajobrazu – egzaminator OKE
mgr inż. geodeta, mgr geologii Monika Rachwał
mgr inż. ogrodnik Przemysław Lis – egzaminator OKE
mgr inż. geodeta Jerzy Kadłubek
mgr inż. geodeta, inż. górnictwa Krzysztof Koźmiński
mgr inż. ogrodnik Aleksandra Błaszczyk – egzaminator OKE