NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH!

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów w ZSOiT w Wojkowicach! Stypendium Prezesa Rady Ministrów można wyróżnić ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który „otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią…