Klasa policyjno-prawna

AKTUALNOŚCI SEKCJA NURKOWA WOPR MSRD

KIERUNEK POLICYJNO-PRAWNY
pilic1415Patronat Szkoły Policji w Katowicach 
BACZNOŚĆ – COŚ DLA CIEBIE!
 
Współpraca z:
Komendą Powiatową Policji w Będzinie,
Komisariatem Policji w Wojkowicach,
Zakładem Karnym w Wojkowicach
 

Kierunek prowadzony w oparciu o PROGRAM AUTORSKI:
„Aktywny obywatel w państwie prawa”

 
poszerzenie treści z zakresu edukacji obywatelskiej, prawa, mediacji, przygotowania do służby w policji

 
W ramach kierunku będziesz mógł uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach dodatkowych:
 

 • Zajęcia w szkole i instytucjach partnerskich prowadzone przez policjantów i wykładowców m.in. Szkoły Policji w Katowicach, wsparcie eksperckie z zakresu:

          – prewencji
          – technik kryminalistycznych
          – zarządzania kryzysowego
          – ruchu drogowego

 • Musztra
 • Ćwiczenia poligonowe
 • MSRD – Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego
 • Szkolna Drużyna WOPR
 • Kurs samoobrony
 • Zajęcia na strzelnicy
 • Ratownictwo medyczne – kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, CERTYFIKAT UE
 • Szkolny Klub Płetwonurka
 • Dodaktowe zajęcia z wychowania fizycznego
 • Program mediacji rówieśniczych
 • Trening wystąpień publicznych

 
Ponadto….
Coroczne testy sprawnościowe oraz testy z wiedzy o policji
Dzień Mundurowy