Kolejny sukces edukacyjny naszych uczennic, tym razem w Olimpiadzie Geograficznej!

Martyna Bacia i Izabela Stręk – uczennice klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu zakwalifikowały się do kolejnego okręgowego etapu XLVII Olimpiady Geograficznej, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Warto podkreślić, że z naszego sosnowieckiego okręgu wystartowało 154 uczniów z całego województwa śląskiego. Aby przejść do następnego etapu, należało uzyskać 75 punktów na 100 możliwych. Komisja brała pod uwagę takie elementy, jak: poprawność merytoryczną pracy, pomysłowość, właściwy dobór elementów pracy, wkład własny ucznia, jakość elementów graficznych i tabelarycznych.
Obie uczestniczki z naszej szkoły zmierzyły się z projektem jednodniowej wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej). Iza zaproponowała wycieczkę rowerową: „W poszukiwaniu odpowiedzi: Czy Brynica to nadal granica?”, podczas której uczestnicy szukają śladów i pozostałości po historycznej granicy. Martyna również wybrała wycieczkę rowerową o charakterze kartograficznym – „Kartograficzne poszukiwanie unikatowych krajobrazów pomiędzy Dorotką a Sowią Górą”.
W I etapie olimpijskich zmagań prace dziewczyn zostały bardzo wysoko ocenione przez jurorów – członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Sosnowcu.
Zawody na szczeblu okręgowym odbędą się w lutym 2021 r. w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Już teraz mocno trzymamy kciuki i jeszcze raz serdecznie gratulujemy udanych kwalifikacji.  🙂

Skip to content