zsoitlog1516

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego: uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej, tj. w dniach 13, 14 i 18 kwietnia 2017r. proszę o złożenie pisemnego zgłoszenia w sekretariacie szkoły do dnia 12 kwietnia 2017r.

Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach