Konkurs „Architekt – praktyk” i „Geodeta – praktyk”

W listopadzie i w grudniu br.  w ramach przygotowań do egzaminu zawodowego w technikum, uczniowie klas czwartych wzięli udział w I edycji konkursów  zainicjowanych przez Dyrektora Szkoły- Panią Annę Augustyńską Czerwińską. Konkursy miały formę testu złożonego z czterdziestu pytań i zadania praktycznego. Celem konkursów było sprawdzenie  teoretycznego  przygotowania, wiedzy  i umiejętności przyszłych architektów krajobrazu z organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Przyszli geodeci zmierzyli się z teorią i praktyką wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Treść pytań i zadań oraz przebieg konkursu odpowiadał  standardom  i przebiegał zgodnie z procedurami egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

„Znawcą architektury krajobrazu” została Monika Kowal, a tytuł „Geodety – znawcy ” zdobył Jakub Polak. Tytuł „Architekta –praktyka” i Geodety- praktyka” przypadł odpowiednio Angelice Nowak i ponownie Jakubowi Polakowi. Laureatom konkursów Pani Dyrektor ufundowała nagrody.  Życzymy wszystkim  uczniom klasy czwartej naszego technikum  bardzo dobrych wyników na egzaminie zawodowym, który odbędzie się w styczniu.

GALERIA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU               TECHNIK GEODETA
Skip to content