Konkurs „Bądź bezpieczny w sieci” rozstrzygnięty

Ostatnie dni maja w naszej szkole upłynęły pod znakiem bezpiecznego Internetu. W związku z tym odbyły się lekcje wychowawcze, których celem było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym, wskazanie sposobów bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu, unikanie zagrożeń, uczenie się prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z czynnikiem niebezpiecznym oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia rozpoczęły się rozmową z wychowawcami  na temat dodatnich i ujemnych stron Internetu. Omówione zostało również znaczenie tego narzędzia w życiu młodego człowieka. W dalszej części lekcji uczniowie zapisywali na tablicy możliwości, jakie daje Internet w kwestii nauki, rozrywki i pracy oraz wyodrębnili także zagrożenia, jakie pojawiają się w wyniku niewłaściwego korzystania z Internetu. Na koniec zajęć młodzież obejrzała film promocyjny pt. „CYBERPRZEMOC” w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła” , który zawierał konkretne wskazówki  dla młodego Internauty.

Koniec czerwca to rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu „Bądź bezpieczny w sieci”, którego celem było wdrożenie młodych ludzi do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet. Uczestnicy konkursu w postaci plakatu przedstawili swoje pomysły na bezpieczną, zgodną z zasadami pracę z komputerem.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace:

I miejsce – Izabela Wrona i Weronika Opielak kl. Ia

II miejsce – Zuzanna Habrzyk kl. Ia

III miejsce – Patrycja Pezda kl. IIt

Gratulujemy!

Zespół matematyczno – informatyczny   (E.K.)

GALERIA