Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I TECHNICZNYCH W WOJKOWICACH
ul. Źrałków 1
42-580 Wojkowice
tel. (032) 7695762, +48 722 268 719
e-mail: lowojkowice@o2.pl