Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19.
Skip to content