„Laboratorium Przyszłości” – zwycięski projekt w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach!

I etap konkursu za nami – cieszymy się, że nasz projekt „Laboratorium Przyszłości” znalazł się wśród laureatów 7. edycji Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt‘2021”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .
„Laboratorium przyszłości” utworzone będzie na potrzeby nauk ekologicznych i przyrodniczych w Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach. Pełnić będzie funkcję nowoczesnej pracowni, w której prowadzone będą zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające kompetencje kluczowe uczniów. Koszt realizacji projektu wyniesie 50.000 zł, z czego 20% stanowić będzie dofinansowanie WFOŚiGW. Wkrótce drugi etap konkursu „Zielona Pracownia’2021” i starania o pozostałą część dofinansowania w kwocie 40 tys. zł – wniosek zostanie złożony do 31 marca br.
„Laboratorium przyszłości” będzie świetnie wyposażoną, nowoczesną i interdyscyplinarną pracownią ekologiczną, wyposażoną w dotykowy monitor interaktywny, stanowiska laboratoryjne z mikroskopami, estetyczne krzesła i stoliki uczniowskie umożliwiające pracę w grupach oraz stoliki i taborety do stanowisk laboratoryjnych, szafki oraz wiszące gabloty do wyeksponowania i przechowywania pomocy dydaktycznych. Ponadto powstaną stanowiska do indywidualnej pracy uczniów z mikroskopami optycznymi, taboretami oraz wydzielone zostaną specjalne interdyscyplinarne strefy edukacyjne: woda, powietrze, ziemia, człowiek, które pozwolą realizować zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
Na dwóch ścianach umieszczone zostaną fototapety imitujące środowisko wodne oraz roślinne, kojarzące się z ochroną środowiska oraz badaniami naukowymi. Przestrzeń sprzyjać będzie nie tylko pracy umysłowej, ale także wyciszeniu i relaksowi. W pomieszczeniu dostępne będą kosze do segregacji odpadów. Planowany jest zakup mikroskopów, zestawów preparatów (anatomia człowieka, tkanki człowieka oraz tkanki zmienione chorobowo), modeli: elementów roślin, DNA, wewnętrznej struktury ziemi. Pośród innych elementów, które stanowić będą wyposażenie, wymienić można: podświetlany globus ziemi i konstelacji, interaktywny globus obrazujący ruch obrotowy ziemi, globus przedstawiający układ południków i równoleżników, tellurium ukazujące ruch obiegowy i wirowy ziemi, teleskop, planetarium z napędem, miernik do natężenia dźwięków, model wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, model jaskini i przekroju terenu, zestaw do badania skał i minerałów, zestaw skamieniałości, makietę węgla i produktów jego przerobu, zestaw modeli kopalin, zestaw próbek gleb, zestaw do filtrowania i parowania wody, mierniki elektroniczne do pomiarów środowiskowych, wagę elektroniczną. Pomiędzy przestrzeniami okiennymi umieszczone będą kompozycje roślinne na półkach i w donicach. Pracownię ozdobi napis „Laboratorium przyszłości” wykonany z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu.

Skip to content