Lekcje z ZUS i Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Już kolejny raz uczniowie klas drugich (po szkole podstawowej) naszej szkoły realizowali lekcje w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.
Jest to autorski projekt, który powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś niewiele młodych osób wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń.
„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym za osoby, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Uczniowie przez kolejne tygodnie realizowali następujące treści edukacyjne:
🔹 Świadomy zawsze ubezpieczony;
🔹 Co Ci się należy, kiedy płacisz składki;
🔹 Renty i emerytury;
🔹 E-ZUS, czyli firma pod ręką.
Ostatnim etapem projektu jest Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Każda edycja Olimpiady przebiega w trzech etapach:
1) I etap – szkolny;
2) II etap – wojewódzki;
3) III etap – centralny (finał Olimpiady).
W tym roku szkolnym uczniowie pisali test on-line. Do II etapu olimpiady rekomendowane zostały trzy uczennice klasy 2 AP liceum, które uzyskały największą liczbę punktów: Wiktoria Cichoń, Marcelina Dyszy i Natalia Zawodniak.
Gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!
Skip to content