NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w ZSOiT w Wojkowicach!

🏆 W tym roku szkolnym możemy poszczycić się aż czterema stypendystami Prezesa Rady Ministrów w ZSOiT w Wojkowicach. 🏆 Stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskują corocznie najwybitniejsi uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole. Każda szkoła może mieć tylko jednego takiego reprezentanta w danej edycji stypendialnego programu.
🏆NASI STYPENDYŚCI to:
⭐️ WIKTORIA POLAK – uczennica klasy III AG Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach
⭐️ KACPER JĘDRUSIK – uczeń klasy IV Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach
⭐️ KINGA MATECKA – uczennica klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach
⭐️ JULIA KOSTRZEWA – uczennica klasy III LG Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach
⭐️ Nasi stypendyści to uczniowie, którzy osiągają nie tylko najwyższe średnie ocen w swoich szkołach, ale biorą udział w konkursach, angażują się w życie szkolnej społeczności, wzorowo wywiązują się z powierzonych im zadań, a także mają swoje pasje i zainteresowania.
💐 Serdecznie gratulujemy NASZYM STYPENDYSTOM i życzymy im dobrej energii, pasji oraz determinacji w osiąganiu kolejnych sukcesów edukacyjnych i życiowych.👏💐
Skip to content