Nasi architekci krajobrazu doskonalą swoje umiejętności zawodowe

🍁W ramach przedmiotu – podstawy projektowania uczennice klasy 3 TAK poznawały nawierzchnie stosowane w terenach zieleni. Dokonały analizy projektu zagospodarowania terenu parku miejskiego w Wojkowicach: rozpoznawały typy nawierzchni zastosowanych w parku po jego rewitalizacji oraz dokonały wymaganych pomiarów.
🍁Uczennice klasy 4 TAK podczas zajęć w ramach przedmiotu – urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni rozpoznawały elementy architektoniczne stosowane w terenach zieleni. Szczególnie istotna była analiza elementów rekreacyjno-wypoczynkowych, takich jak: ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz elementy placów zabaw.
Dziewczyny dokonały pomiarów i szkiców różnych elementów architektonicznych, które będą im potrzebne w czasie zajęć projektowania.
🍁Grupy pracowały pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: p. Marioli Kubicy i p. Przemysława Lisa.😊😊
Skip to content