uh32

Nasi strażacy w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie

7 kwietnia klasy pożarniczo-ratownicze udały się do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie. Jest to nowo powstały obiekt, który dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiazań multimedialnych, imponuje zarówno rozmachem technologicznym, jak i zasięgiem oddziaływania. Centrum zostało utworzone w zaadaptowanym pomieszczeniu nieużywanego, podziemnego magazynu  Komendy Miejskiej (o pow. 800 m2 i kubaturze 3.200 m3). Koszt całego projektu wyniósł około 480 tys. zł. Oferuje ono nowoczesny, interesujący i przystępny nawet dla najmłodszych, program edukacyjny, propagujący zasady bezpiecznego zachowania.

Nasi uczniowie mieli możliwość obejrzenia nowych, oddanych we wrześniu, sal edukacyjnych, po których oprowadzili nas przedstawiciele Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Chorzowie. Udostępnione pomieszczenia sprawiały bardzo realistyczne wrażenie. Przystosowano je do tego, aby stwarzały złudzenie  przeciętnego mieszkania, w którym  z powodu np. braku wentylacji mieszkańcom grozi niebezpieczeństwo wybuchu pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla.

Podczas zwiedzania wystawy mogliśmy się zapoznać również z innymi potencjalnie poważnymi zagrożeniami, takimi jak np. ogień na obszarach leśnych, czy ze skutkami wypadków drogowych i katastrof budowlanych. Bardzo zainteresował nas sektor, dzięki któremu mogliśmy się oswoić ze specyfiką pracy w straży pożarnej. Dodatkową niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających był udostępniony model samochodu pożarniczego z wizualizacją jazdy alarmowej w skali 1:1.

Dla nas szczególnie ciekawym punktem  wizyty w Komendzie  było zwiedzanie garaży chorzowskich strażaków. Mieliśmy okazję obejrzeć  nowoczesne samochody pożarnicze, wozy specjalistycznego ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, przyczepy pożarnicze. Nie tylko nowoczesne wyposażenie Komendy zrobiło na nas duże wrażenie, ujęło nas także bardzo życzliwe przyjęcie gospodarzy, którym pragniemy podziękować za okazane  zainteresowanie.

Anna Gajdka

GALERIA
KLASA POŻARNICZO – RATOWNICZA