Nasza reprezentacyjna Drużyna Musztry wzięła udział w Dniu Otwartym w Komendzie Powiatowej PSP w Będzinie.

🚒 Nasza reprezentacyjna Drużyna Musztry wzięła udział w Dniu Otwartym w Komendzie Powiatowej PSP w Będzinie.
🚒 Jesteście rewelacyjni!
Skip to content