Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Uczniowie klas 1ag i 1ltg uczestniczyli w cyklu lekcji poświęconych ZUS-owi. Opierały się one na realizacji projektu autorskiego, którego celem było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród młodzieży szkół średnich, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Konsekwencją realizacji projektu był udział uczniów w ogólnopolskiej olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która odbyła się 2 grudnia w ZSOiT w Wojkowicach. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i zdobytych doświadczeń.

Bartłomiej Czyż

GALERIA