Otwarcie „Zielonej Pracowni” w Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach!

🔬 4 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach miało miejsce otwarcie „Zielonej Pracowni”, w którym uczestniczyli: Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP, Tomasz Bednarek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński, Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice, Aldona Kopczyńska – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie, Magdalena Kreczko – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach, Małgorzata Jędryka – zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, Grażyna Trzcionka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, Dorota Pronobis-Kościńska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach, Damian Reszka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.
🔬 Pracownia „Laboratorium Przyszłości” została utworzona w ramach projektu konkursowego „Zielona Pracownia – 2021”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Laboratorium przyszłości” pełni funkcję nowoczesnej pracowni przedmiotów przyrodniczych i ekologicznych, w której prowadzone będą zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.
🔬 Utworzenie tego typu nowoczesnej pracowni, nie tylko umożliwi dobrą realizację podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, ale także będzie sprzyjało rozwojowi zainteresowań ekologicznych uczniów oraz zapewni właściwe przygotowanie do udziału w konkursach i projektach, dodatkowych aktywnościach ekologicznych.
🔬 Na co dzień w „Laboratorium Przyszłości” odbywać się będą zajęcia biologii, ale także geografii, fizyki, czy też zajęcia z przedmiotów zawodowych w technikum w ramach kierunku technik architektury krajobrazu czy nowego zawodu technika ochrony środowiska. Za otrzymaną kwotę 50.000 złotych zakupiono wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne do nowo powstałej pracowni.
🔬 Sukces przedsięwzięcia został osiągnięty również dzięki staraniom Powiatu Będzińskiego oraz Stowarzyszenia TPLO w Wojkowicach i Rady Rodziców ZSOiT w Wojkowicach.
Specjalnie na tę okazję została przygotowana i przeprowadzona pokazowa lekcja biologii i fizyki z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i laboratoryjnego, uczniowie przedstawili również działania i akcje o charakterze ekologicznym, w które od lat angażuje się ZSOiT w Wojkowicach.
Skip to content