Pamiętamy o Powstańcach Warszawskich

Wielkim sukcesem zakończyła się akcja Samorządu Uczniowskiego, która polegała na uhonorowaniu uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie symbolicznej kartki. Ogólnopolska Kampania ,,BohaterON! Włącz historię”, w którą zaangażowała się młodzież naszej szkoły miała na celu wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

Ilość kartek, która została wypełniona i wysłana przez uczniów naszego Liceum i Technikum przerosła najśmielsze oczekiwania. Potwierdziliście w ten sposób, że wartości za które walczyli i ginęli Powstańcy Warszawscy , czyli wolność, honor,patriotyzm, pomoc słabszym, wierność, męstwo nie są Wam obce. Kolejny raz udowodniliście,że pamiętacie o ich poświęceniu.Jesteśmy pewni, że słowa, które napisaliście na kartkach BohaterON będą miały dla uczestników Powstania Warszawskiego ogromną wartość.

Serdecznie Wam dziękujemy za wypełnienie kartek, a szczególne podziękowania za pomoc w realizacji akcji ,, BohaterON! Włącz historię”składamy  Pani Agacie Wojtasińskiej- Sarnie, Zuzannie Habrzyk  (kl. II a LO), Annie Gasz ( kl. II a LO), Jakubowi Tabakowi ( kl. II b LO), Kamili Bury ( kl. IV Technikum), Dominikowi Danielowi( kl. II a LO), Paulinie Różyc ( kl. II a LO) oraz Natanowi Świercowi(kl. III Technikum).

                                                                                                                               Ewa Koścień

SAMORZĄD UCZNIOWSKI