PIERWSZY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY – 25 maja 2018r.

Wagę wydarzenia podkreśliła obecność znakomitych Gości: p. Tomasza Szczerby – Burmistrza Wojkowic, p. Doroty Kowalik – Przewodniczącej Komisji Oświaty Powiatu Będzińskiego oraz p. Barbary Pawlak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Pierwsze Święto Patrona Szkoły – Rotmistrza Witolda Pileckiego rozpoczęliśmy od chwili wspomnień. Powróciliśmy do najważniejszych faktów związanych z uroczystością nadania imienia oraz  przekazania Sztandaru. Nasza Szkoła dołączyła wtedy do zaszczytnego grona placówek, które przyjęły imię wybitnego Polaka i Patrioty. Ceremonia ta stała się dla naszej szkolnej społeczności ogromnym i wzruszającym przeżyciem  oraz wyjątkowym doświadczeniem. Dzień 29 maja ubiegłego roku na stałe zapisał się w historii szkoły. Dlatego teraz powróciliśmy pamięcią do tej podniosłej uroczystość, którą poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojkowicach. Podczas nabożeństwa poświęcony został Sztandar, na którego rewersie widnieje Orzeł Biały, zaś awers stanowi portret nowego patrona – Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na ten sztandar uczniowie złożyli ślubowanie. Towarzyszyła nam wystawy o Rotmistrzu Pileckim, zorganizowana przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej. Gościem honorowym uroczystości był wtedy syn Rotmistrza Pan Andrzej Pilecki, który opowiedział o swoim ojcu – Patronie Szkoły. Do tej pory pozostaje w naszej pamięci także widowisko teatralne oparte na faktach z życia Rotmistrza Witolda Pileckiego przygotowane przez uczniów naszej Szkoły pod kierunkiem pań Agnieszki Mańki i Iwony Olszówki.

Kluczowym momentem pierwszego Dnia Patrona stało się uroczyste przekazanie Sztandaru i Insygniów pocztu sztandarowego przez Absolwentów – młodzieży młodszych roczników.

Sztandar przekazali: Paweł Zawojek, Christopher Możdżeń, Patrycja Kozina.

W imieniu młodszych klas Sztandar przyjęli:

Liceum Ogólnokształcące im. rtm.Witolda Pileckiego:
uczniowie kl. IIa Dominik Zrałek, Weronika Terka i Weronika Janiszewska,
uczniowie kl. IIb  Kacper Tarnawczyk, Weronika Grudzińska i Olga Pecela,

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego:
uczniowie kl. II Bartosz Swoboda, Anna Kiljańska i Paulina Olchawa

Prowadząca przypomniała o tym, że Sztandar szkoły jest głównym symbolem całej społeczności szkolnej. Jest symbolem niepodważalnych wartości, takich jak: patriotyzm, ofiarność, wiara, które składają się na godne człowieczeństwo. Pamiętając o jego wymowie, członkowie społeczności szkolnej powinni okazywać mu cześć i szacunek. Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy został wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce, sumiennie wypełniających obowiązki szkolne, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Wybranie ucznia do pocztu sztandarowego jest formą  nagrody i szczególnego wyróżnienia. Po przedstawieniu znaczenia Sztandaru, nastąpiło ślubowanie nowych pocztów oraz przekazanie go nowej asyście. Pani Dyrektor w imieniu szkolnej społeczności podziękowała pocztowi sztandarowemu Absolwentów za to, że godnie wypełniali swe obowiązki.

Podczas Dnia Patrona ogłoszone zostały także wyniki konkursów powiązanych z osobą Rotmistrza Pileckiego oraz takich, w których nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy.

W konkursie  plastycznym inspirowanym postacią Patrona naszej Szkoły pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – wspomnienie…” komisja konkursowa oceniła osiem prac i biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość, technikę wykonania pracy oraz estetykę pracy postanowiła przyznać:

I miejsce – Wiktorii Wilk, kl. III TAK

II miejsce – Patrycji Pezdzie, kl. II TAK

III miejsce – Natalii Sekule, kl. II TAK.

Laureatami Konkursu Literackiego ,,Wywiad z Rotmistrzem Witoldem Pileckim” zostali:

I miejsce – Aleksandra Podgórska, kl. II a LO

II miejsce – Julia Kubik, kl. I a LO

III miejsce – Zuzanna Habrzyk, kl. I a LO, Weronika Opielak kl. I a LO.

Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką p. Ewy Koścień we współpracy z p. Magdaleną Kreczko. Przedstawienie niosło ważne przesłanie sformułowane wokół fundamentalnych wartości, które reprezentował Rotmistrz i stanowiło niezapomnianą lekcję patriotyzmu.

GALERIA
WAŻNE WYDARZENIA
Skip to content