„POD TĘŻNIAMI” zajęcia plenerowe architektów w Parku GRABEK