tt15

Porcja wiedzy psychologiczno – pedagogicznej

tplo2 logwojkow1617

Zajęcia w ZSOiT w Wojkowicach w ramach realizacji zadania publicznego „Młodzi dla Wojkowic”,  współfinansowanego ze środków Gminy Wojkowice w trybie małych zleceń.

21.03.2017r. uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w zajęciach obejmujących tematykę psychologii wczesnorozwojowej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej, prowadzonych przez dr Annę Bautsz – Sontag, na co dzień wykładającą na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.
Zajęcia dotyczyły m.in. różnych typów wychowania oraz ich skuteczności, a także  rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Prowadząca pokazała także uczniom ćwiczenia stymulujące percepcję wzrokową i słuchową, które pozwalają wykryć problemy związane z tymi obszarami.
Zdobyta przez młodzież podczas warsztatów wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane podczas zajęć prowadzonych przez naszych uczniów w ramach współpracy z Przedszkolem im. Przyjaciół Bajek w Wojkowicach. Najbliższy wyjazd naszych uczennic z klasy psychologiczno – pedagogicznej do przedszkolaków będzie miał miejsce 6 kwietnia. Tematem zajęć będą zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Mamy nadzieję, ze nasi uczniowie będą potrafili spożytkować zdobytą podczas warsztatów wiedzę. Przygotowania do zajęć przebiegają pod opieką szkolnego opiekuna kierunku – p. Agnieszki Mańki.

GALERIA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LO W WOJKOWICACH