Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach a Zakładem Karnym w Wojkowicach

16 kwietnia 2021 r. w ZSOiT w Wojkowicach zostało zawarte porozumienie z Zakładem Karnym w Wojkowicach o wzajemnej współpracy i wspólnej realizacji zadań, dotyczących edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw społecznych w odniesieniu do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, a w szczególności uczniów klasy służb mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym i nowo otwieranego ukierunkowania resocjalizacyjno – kryminologicznego. Czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni, że możemy współpracować z Zakładem Karnym w Wojkowicach.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach – ppłka Krzysztofa Jachima  oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – Justynę Pitas.

To ważne porozumienie dla ZSOiT w Wojkowicach, pozwala określić kierunek rozwoju szkoły i jest w dużej mierze odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie społeczne. Od nowoczesnej szkoły wymaga się przyjmowania otwartej postawy wobec otaczającej ją rzeczywistości. Wynika to ze zmian zachodzących we współczesnym świecie, jego rosnącej złożoności, uwikłania procesów edukacji w wymiarze lokalnym i globalnym w szereg procesów kulturowych, co sprawia, że szkoła przestaje być jedynym, a być może i dominującym źródłem wiedzy dla uczniów.

Współpraca z Zakładem Karnym w Wojkowicach pozwoli uczniom naszej szkoły na zapoznawanie się z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Służb Więziennych oraz ofertą szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz pracy w SW.

KLASA RESOCJALIZACYJNO – KRYMINOLOGICZNA
Skip to content