Porozumienie o współpracy z Uczelnią Metropolitalną w Katowicach

12 stycznia 2023 r. w ZSOiT w Wojkowicach zostało zawarte porozumienie z Uczelnią Metropolitalną w Katowicach o wzajemnej współpracy i wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych dotyczących edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw społecznych w odniesieniu do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, a w szczególności uczniów klasy służb mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym. Porozumienie podpisała Pani dr Julita Mlaskawa – Rektor Uczelni Metropolitalnej w Katowicach oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – Justyna Pitas.

To kolejne ważne porozumienie dla ZSOiT w Wojkowicach, nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie wskazuje, że współpraca z uczelniami wyższymi przynosi wymierne efekty w nauczaniu i pozwala na wszechstronny rozwój naszych uczniów. Takie działania, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia, jednocześnie wzbogacają wiedzę, pozwalają na zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i spełnianie marzeń i aspiracji w przyszłości. Od nowoczesnej szkoły wymaga się przyjmowania otwartej postawy wobec otaczającej ją rzeczywistości. Wynika to ze zmian zachodzących we współczesnym świecie, jego rosnącej złożoności, uwikłania procesów edukacji w wymiarze lokalnym i globalnym w szereg procesów kulturowych, co sprawia, że szkoła przestaje być jedynym, a być może i dominującym źródłem wiedzy dla uczniów.

Skip to content