Pracowity początek wakacji – seminarium w Turynie

Klub Integracji Europejskiej działający w ZSOiT w Wojkowicach został zaproszony przez Polską Fundację im. Roberta Schumana do udziału w nowym projekcie: E-volution: bringing Europe to anotherlevel. W realizacji zajęć projektowych współpracować będziemy z uczniami XXXV L.O. im. B. Prusa w Warszawie,tworząc jedną polską grupę, a także z uczestnikami z Włoch, Grecji i Hiszpanii.

Grupy wezmą udział w następujących działaniach:

1. Seminarium we Włoszech, w którym już uczestniczyliśmy i pracowaliśmy nad zebraniem i przedyskutowaniem dotychczasowych osiągnięć w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej, zarówno w kontekście sukcesów, jak i porażek, czy też pojawiających się obecne potrzeb.

2.Różnorodność kultur: co je łączy? – festiwal w Grecji.

Od sierpnia do listopada lokalne grupy będą pracować nad tematem kulturowej różnorodności, związków między kulturą, językiem, pochodzeniem i niezależnością w europejskiej federacji. Ta część projektu zostanie podsumowana w ramach festiwalu promującego kulturową różnorodność Europy w listopadzie w Grecji.

3.Akcja Wolontariat – event w Warszawie.

Od stycznia do kwietnia 2016 uczestnicy będą prowadzić własne akcje wolontaryjnew swoich miejscowościach. Podczas spotkania w maju w Warszawie – w ramach Spotkań Europejskich – będą promować wolontariat i informować o efektach swoich akcji.

4.Najlepsze praktyki – Tool Fair w Hiszpanii.

W lipcu 2016 odbędzie się wydarzenie podsumowujące dotychczasowe efekty projektu, przedstawiające zebrane i wypracowane przez uczestników innowacyjne oraz efektywne narzędzia, a także metody aktywizacji i włączania obywateli w dyskusję na bieżące tematy europejskie.

Większość działań zatem jeszcze przed nami, jednak za sobą mamy pierwsze spotkanie projektowe w Turynie, które odbyło się  w dniach 3-6 lipca,a uczestniczyli w nim trzej uczniowie naszej szkoły – Jakub Piotrowski, Mateusz Lach i Jan Czerwiński wraz z opiekunką p.Bożeną Gwóźdź. Temat seminarium brzmiał: „Euro-sceptycyzm: inna Europa jest możliwa?”Wcześniej, uczestnicy projektu zbierali informacje o tym, co o Unii Europejskiej sądzą ich rodacy, co ich zdaniem jest jej największą wartością, co porażką, czy oni sami uważają się za Europejczyków. Wyniki badań i ankiet zostały zaprezentowane i przedyskutowane przez grupy ze wszystkich uczestniczących krajów (Polska, Włochy, Hiszpania, Grecja). Jednym z  głównych tematów była także bieżąca sytuacja w Grecji, odbyły się warsztaty integracyjne oraz wieczory międzykulturowe, uczestniczyliśmy również w specjalnie przygotowanej przez organizatorów inscenizacji poruszającej wątek różnorodności europejskich kultur.

Zajęcia w dwóch pierwszych dniach odbyły się w El Barrio – siedzibie fundacji CISV, naszych włoskich gospodarzy. Uczestnicy projektu mieli okazję dobrze poznać się, biorąc udział w wielu zajęciach integracyjnych, dyskusjach w grupach narodowych i międzynarodowych. W sobotę zaprezentowano efekty badań wszystkich czterech grup. PrezentacjePowerpoint, Prezi, wywiady, eksperymenty artystyczne i gry z podziałem na role – to tylko niektóre formy naszej pracy.

W niedzielę – w centrum Turynu – zwiedziliśmy miejsca związane z włoskim ruchem oporu z czasów II wojny światowej, a następnie – w Muzeum Ruchu Oporu – po obejrzeniu prezentacji zaproszonego pracownika naukowego, dyskutowaliśmy o powiązaniach między ruchem oporu w Europie a współczesnymi odczuciami Europejczyków na temat integracji i eurosceptycyzmu. Na koniec podsumowaliśmy seminarium i zgłosiliśmy propozycje do dalszej współpracy. Uczestnicy z Grecji przedstawili wstępny program następnej wizyty w Atenach w grudniu.

Ostatni wieczór w El Barrio okazał się wspaniałą imprezą na wolnym powietrzu. Nie trzeba było namawiać żadnego z uczestników do wspólnej zabawy przy wspaniałej muzyce zaproszonego specjalnie na tę uroczystość folkowego zespołu. Jedynym minusem spotkania w Turynie był iście tropikalny upał, który jednak nie zniechęcił nas do wielu zaproponowanych przez gospodarzy atrakcji.

                                                                                                                             Bożena Gwóźdź

GALERIA

Więcej w dziale:
KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Skip to content