Praktyki zawodowe w kraju na półmetku!

🛩📡🌳Uczniowie klas 3LT i 3LG kształcący się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik lotniskowych służb operacyjnych zdobywają podczas praktyk swoje pierwsze doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy.
🛩📡🌳Praktyki zawodowe dają możliwość sprawdzenia się w danej branży i na konkretnym stanowisku.
Skip to content